Biofibre – nature Pot (B-NP)

Plantpotje

Instructies/adviezen voor gebruik en teelt

Algemeen

De ervaringen opgedaan tijdens uitgebreide testen bij opleidingscentra en proefstations evenals praktijkervaringen bij tuinbouwbedrijven hebben geleid tot onderstaande instructies voor gebruik en teelt van de Biofibre - nature Pot (B-NP).

Gebruik

De verwerking van de B-NP wijkt in principe niet af van die van traditionele plastic potten; het product is geschikt voor alle gangbare pot- en transportautomaten.

De pot wordt niet afgevoerd, want plant en pot worden gezamenlijk geplant. Druk de potwand tijdens het planten met de hand in om de uitworteling te bevorderen. Afhankelijk van teeltperiode, bodemomstandigheden en potformaat duurt de volledige afbraak van de pot 6 tot 24 maanden.

Teelt

In principe kan dezelfde plantkwaliteit worden bereikt als bij een traditionele plastic pot. De transpiratie-eigenschappen van de potwand hebben een positief effect; ’s zomers wordt hittestuwing in het substraat vermeden en bij koudegrondteelt in de winter is een betere droging gewaarborgd.

De poreuze wand van de B-NP leidt tot een hogere verdamping (vergelijkbaar met een aarden pot) waardoor eventueel de frequentie van het bewateren moet worden opgevoerd. Bij langere bewateringstijden trekt de potwand water aan en bij eb/vloedbewatering zijn dan ook kortere opbouwtijden mogelijk. Bij planten die gevoelig zijn voor water, dient staand water te worden vermeden. De potwand van de B-NP wordt door vochtinwerking donkerder en weker; na droging wordt de pot weer licht en hard.

De tot nu toe opgedane ervaringen hebben aangetoond dat een aanpassing van het bemestingsplan in het algemeen niet nodig is; de B-NP is pH-neutraal.

Als de potten te dicht op elkaar staan en dus niet kunnen drogen, of als er zeer humus- of compostrijk substraat wordt gebruikt, kan aan de buitenkant een lichte schimmelvorming van potwand of aarde optreden.

Opslag

De B-NP dient droog te worden opgeslagen.

Materiaal voor de productie van de B-NP

Het product bevat maximaal 70 % natuurvezels en natuurlijke bindmiddelen. Geen van de bestanddelen kan worden gebruikt als diervoeder of als voedingsmiddel. De B-NP is een gecertificeerd, tot 100 % biologisch afbreekbaar product.